Wywóz gruzu i śmieci poremontowych a BHP

Remont mieszkania lub budowa domu generują odpady, które jako inwestorzy mamy obowiązek zagospodarować. Możemy zrobić to samodzielnie lub z pomocą profesjonalnej firmy, która odbierze odpady zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Kiedy wywóz śmieci poremontowych będzie zgodny z bhp? Tłumaczymy!

Nielegalne składowanie i wywóz odpadów budowlanych

Śmieci poremontowe należy legalnie zagospodarować – w innym wypadku możemy zostać pouczeni lub ukarani grzywną do 5000 zł, co wynika z art. 145 „Kodeksu wykroczeń”. W skrajnych sytuacjach sankcje mogą być jeszcze dotkliwsze: art. 182 „Kodeksu karnego” przewiduje nawet 8 lat bezwzględnego pozbawienia wolności dla osób, które przyczynią się do znacznego zanieczyszczenia środowiska.

Prace remontowo-budowlane a bhp

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku. Nie wolno ręcznie przenosić zbyt ciężkich rzeczy ani obsługiwać urządzeń, nie mając do tego stosownych uprawnień. Zabronione jest prowadzenie prac w niesprzyjających warunkach pogodowych, w czasie gdy na niższych piętrach są ludzie.

Gruzu nie wolno wyrzucać przez okna lub inne otwory na zewnątrz. Odpady nie powinien być gromadzony na balkonach, klatkach schodowych czy stropach, lecz systematycznie – w miarę postępu prac – usuwany z budynku przy użyciu rynien zsypowych. Wszystkie elementy nadające się do odzysku trzeba przechowywać w krytym miejscu na terenie inwestycji.

Jak najprościej pozbyć się śmieci po remoncie lub budowie?

Najwygodniejszym sposobem na szybkie i zgodne z prawem pozbycie się odpadów remontowo-budowlanych jest zamówienie kontenera w firmie Redskip. Konsultanci doradzą w zakresie doboru wielkości kontenera oraz przedstawią ofertę cenową. Kontener zostanie podstawiony w miejsce wskazane przez zleceniodawcę, co umożliwi szybki załadunek i sprawny wywóz śmieci.  

Jeżeli odpadów jest niewiele, a ich transport nie stanowi dla nas problemu, nieczystości możemy zawieźć do lokalnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK ma obowiązek przyjąć od nas odpady bezpłatnie w ramach rocznego limitu określonego przez samorząd (np. tony). Punkt nie przyjmie odpadów, jeśli ich rodzaj i ilość jednoznacznie wskazują na to, że śmieci pochodzą z działalności gospodarczej. Tak samo nie przyjmie eternitu, papy czy wełny mineralnej.

Kontener a prawidłowe zabezpieczenie placu budowy (rozbiórki)

Przed rozpoczęciem prac budowlanych, remontowych lub rozbiórkowych inwestor ma obowiązek zabezpieczyć teren dla dostępu osób postronnych. Należy ogrodzić obszar rozbiórki, rozstawić tablice ostrzegawcze i zadbać o czystość placu.

Jak zabezpieczyć kontener z gruzem na czas transportu?

Ładując kontener podstawiony przez firmę, należy robić to w określony sposób. To umożliwi bezpieczny odbiór nieczystości, zabezpieczenie ich na czas transportu oraz utylizację. Przy wypełnianiu kontenera pamiętajmy o 3 zasadach.

  • Do danego kontenera wrzucamy tylko określony rodzaj odpadów

Do kontenera na gruz nie wrzucamy: przeterminowanych leków, odpadów medycznych, smoły, eternitu (azbestu) i innych materiałów niebezpiecznych, które podlegają specjalistycznej utylizacji. Niepoinformowanie obsługi o niebezpiecznej zawartości pojemnika może prowadzić do tragedii.

  • Kontener ładujemy tylko do granicy burt

Przeładowane pojemniki uniemożliwiają bezpieczny transport i stwarzają ryzyko wypadku w ruchu drogowym, dlatego nic nie powinno wystawać ponad krawędzie kontenera.

  • Dostęp do kontenera powinien być swobodny

Zasady bhp nie zalecają parkowania aut w bezpośrednim sąsiedztwie kontenera ani przestawiania go na własną rękę. Dostęp do kontenera powinien być swobodny, tak by firma mogła bez problemu odebrać odpady. Niewłaściwe postępowanie może w najgorszym przypadku doprowadzić do szkody na mieniu bądź zdrowiu.

Co zwykle dzieje z gruzem zabranym z posesji?

Bezpieczeństwo i higiena pracy wymagają, by odebrane odpady zostały posortowane ze względu na rodzaj i wywiezione do firm zajmujących się recyklingiem. Czysty gruz trafia do przesiewacza, w celu oddzielenia większych fragmentów od drobnicy; największe kawałki zostają skruszone. W tym procesie powstaje kruszywo budowlane o frakcjach do 4–32 mm oraz 32–64 mm przeznaczone pod budowę dróg lub do utwardzenia terenu. Najdrobniejszą odsiewkę (0–4 mm), czyli piasek zasypowy, można wykorzystać jako stabilizator nowo położonej kostki brukowej, do zasypywania fundamentów lub studni.

Firma do wywozu gruzu – kluczowe jest doświadczenie

Kluczowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo wywozu gruzu jest doświadczenie firmy odbierającej odpady. Pracownicy z większym stażem z reguły lepiej przewidują skutki poszczególnych działań, co zwiększa bezpieczeństwo całej procedury.

Pracownicy firmy odbierającej odpady powinni przestrzegać wytycznych bhp związanych ze stosowaniem środków ochrony osobistej. Należą do nich m.in. buty chroniące stopy przed zmiażdżeniem w przypadku upadku ciężkiego przedmiotu, rękawice, kaski i okulary ochronne. W przypadku odpadów chemicznych należy pamiętać o konieczności stosowania środków ochrony dróg oddechowych.

Jeśli zależy ci na profesjonalizmie, wybierz Redskip!