Jak segregować odpady? Podstawowe zasady sortowania śmieci

Segregacja odpadów to ważny krok w celu ochrony środowiska i zmniejszaniu ilości odpadów trafiających na składowiska. Cały proces jest bardzo prosty – wystarczy, że w domu oddzielimy różne rodzaje odpadów do osobnych pojemników. Właściwa segregacja odpadów powinna obejmować sortowanie surowców nadających się do recyklingu – takich jak: papier, plastik, szkło, metal i materia organiczna – oraz materiałów niebezpiecznych w postaci elektrośmieci, w celu ich właściwej utylizacji.

Dlaczego należy segregować odpady?

Segregowanie odpadów to obowiązek każdego z nas i nasza odpowiedzialność wobec natury. Odpady, których nie oddzielamy, mogą mieć katastrofalny wpływ na zdrowie ludzi oraz ekosystem. Nie segregując śmieci, możemy przyczynić się do uwalniania do środowiska szkodliwych substancji chemicznych. Bateria guzikowa z zegarka wystarczy, by zanieczyścić 400 l wody i 1 m sześć. gleby.

Dobrze przeprowadzona segregacja pozwala na odzyskanie surowców wtórnych i ich ponowne wykorzystanie w procesie produkcyjnym. W ten sposób zmniejszamy zużycie surowców naturalnych będących źródłem energii potrzebnej do wytworzenia przedmiotów codziennego użytku. Segregacja jest więc ekonomicznym i proekologicznym rozwiązaniem dla przyszłych pokoleń oraz naszej planety.

Jakie kategorie odpadów zbierać?

Aby prawidłowo segregować odpady w domu, warto zacząć od odpowiedniego rozróżnienia ich kategorii. Najprostszym jest podział uwzględniony w Jednolitym Systemie Segregacji Odpadów obowiązującym od 1 lipca 2017 roku. To:

– odpady biodegradowalne: do tej kategorii zalicza się resztki jedzenia, warzywa, skorupki jajek, fusy z herbaty lub kawy itp. Odpady z tej kategorii mogą być kompostowane.

– szkło: do pojemnika na szkło wrzuca się czyste opakowania szklane takie jak butelki po napojach czy słoiki po dżemach. Ważne! Niektóre gminy zapewniają osobne pojemniki na szkło bezbarwne i kolorowe.

– papier i tektura: do tego typu odpadów należą czasopisma, gazety i wszelkiej maści kartony oraz pudełka po żywności – najlepiej produktach suchych.

– metale i tworzywa sztuczne: tutaj mamy już trochę większy zakres przedmiotów – począwszy od butelek PET, przez folię aluminiową i torby aż po potykacze.

Przy okazji warto wspomnieć o odpadach zmieszanych: zaliczają się do nich m.in. resztki po oprawieniu mięsa, olej po smażeniu, zawartość worków do odkurzaczy, niedopałki papierosów itp.

Do powyższych można dodać jeszcze dwie kategorie – elektrośmieci oraz materiały niebezpieczne, takie jak np. akumulatory, baterie łazienkowe itd. Zwłaszcza druga kategoria odpadów wymaga wydzielenia osobnej przestrzeni magazynowej.

Warto pamiętać również o właściwym przygotowaniu odpadów przed wyrzuceniem ich do odpowiednich kontenerów – szczególnie istotne jest ich płukanie oraz sortowanie ze względu na rodzaj tworzywa.

Co zrobić ze szkłem?

Wśród odpadów szklanych można wyróżnić ich dwa podstawowe rodzaje – szkło bezbarwne oraz kolorowe. Aby prawidłowo segregować te rodzaje odpadów, należy trzymać się kilku prostych zasad. Po pierwsze, pojemniki na śmieci powinny być oznaczone w sposób jasny i czytelny – tylko wtedy mieszkańcy będą mogli łatwo oddzielić szkło od innych rodzajów odpadów. Poza tym nie wolno wrzucać do takiego pojemnika innych przedmiotów (takich jak np. czyszczone słoiki, butelki po perfumach lub kosmetykach), ponieważ utrudnia to ich późniejszą recyklingową obróbkę.

Gdzie wyrzucić baterie?

Gdy wyrzucamy baterie do zwykłego kosza na śmieci, możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, jak bardzo szkodliwe jest to dla nas i przyrody. Poza tym takie postępowanie jest karalne. Właściwe postępowanie ze zużytymi bateriami to jedna z podstawowych drobnych zmian w codziennym życiu, która przyniesie duże korzyści. Elektrośmieci zbieraj w jednym miejscu (np. kartonie), oddzielnie od innych odpadów.

Wiele sklepów oraz marketów dysponuje specjalnymi pojemnikami na wyeksploatowane baterie: warto tam zaglądać i łatwo identyfikować takie miejsca, gdyż zazwyczaj są one oznakowane stosownym plakatem lub ulotką informacyjną. Podobne pojemniki można znaleźć także w niektórych firmach zbierających elektrośmieci. Do tych miejsc należy oddawać zarówno standardowe elektrośmieci AA czy AAA, jak i niestandardowe odpady; wymagające kompatybilnej zabudowy.

W jaki sposób utylizować papier?

Utylizacja papieru pomaga chronić środowisko i ograniczyć negatywny wpływ na klimat oraz zwiększa dostępność surowcową dla przemysłu papierniczego. Papier powinien być selektywnie zbierany ze względu na jego różnorodną jakość oraz odmienny sposób postępowania z poszczególnymi typami odpadów.

Papier do drukarki powinniśmy skupiać osobno. Nie należy mieszać go z innymi rodzajami papieru, ponieważ jest on bardziej wartościowym materiałem dla środowiska.

Gazety, czasopisma i ulotki – tego typu papier można wkładać razem do jednego pojemnika. Zaleca się jednak oddzielne pakowanie reklam (np. worki na odpady biodegradowalne), aby ułatwić pracę firmom zajmującym się recyklingiem.

Tektura – w tym przypadku mamy do czynienia z grubszą formą papieru, którego właściwym sposobem utylizacji jest jego rozkruszenie przed wrzuceniem do osobnego pojemnika. Innym ważnym aspektem segregacji odpadów jest uwzględnienie w niej kwestii ilościowych i jakościowych parametrów grupy, których dotyczy segregacja. Jest to szczególnie istotne w miastach o dużym natężeniu ruchu, w których codzienny zakres produkcji różnorodnych materiałów nadających się do recyklingu jest znaczny w porównaniu z mniejszymi miejskimi arteriami.  

Pojemniki (worki) do segregacji

Prawidłowa segregacja wymaga sposobów jej realizacji zgodnie z odpowiednim systemem pojemników do segregacji, ułatwiającym właściwe rozmieszczenie i identyfikację poszczególnych rodzajów odpadów. Prosta kategoryzacja jest możliwa dzięki różnym kolorom pojemników. I tak np.:

– zielone pojemniki są przeznaczone na szkło,

– żółte – na metal i tworzywa sztuczne,

– czarne – na odpady zmieszane,

– niebieskie – na papier,

– brązowe – na bioodpady.

Dobrym miejscem do rozstawienia kolorowych koszy jest garaż bądź przydomowy ogród. Umieszczając je w odpowiednich miejscach, możemy zaoszczędzić czas oraz pieniądze na usuwanie niepotrzebnych przedmiotów czy zużytych środków pielęgnacyjnych.

Przydomowe kontenery na odpady mogą być wykonane z metalu, szkła, wikliny lub drewna. Najpopularniejszym materiałem jednak od lat jest plastik, ze względu na swoją wyjątkową odporność na mrozy i upały, a także na działanie kwasów organicznych. Przeciętne gospodarstwo domowe decyduje się na kosz o wielkości 120 l. Jest to taka pojemność, która wystarcza dla przeciętnej trzy-, czteroosobowej rodziny na pół miesiąca.

Czy kompostowanie ma sens?

Odpady organiczne w postaci resztek jedzenia, liści czy trawy z ogrodu można przetworzyć na wartościowy nawóz dla roślin. Produkt taki jak kompost nie tylko umożliwia skuteczne pozbycie się bioodpadów, ale również użyźnia glebę i zapobiega erozji. Poprawa warunków, w jakich żyją rośliny, owocuje bardziej zrównoważoną produkcją żywności.

Jak przygotować kompost? Istotną kwestią jest odpowiedni dobór surowców organicznych – najlepiej stosować trawnik koszony regularnie, suche liście lub gałęzie krzewów przycięte na mniejsze kawałki. Surowce należy systematycznie układać, tworząc warstwy zielone i brązowe ze względu na ich wilgotność i właściwości biologiczne. Kolejnym etapem jest ułożenie materiału w taki sposób, aby stworzyć różnej wielkości otwory ułatwiające wentylację oraz podlewanie masy kompostowej. Ważne jest również, by kontrolować wilgotność i temperaturę składników – sprzyja to procesom fermentacji bakteryjnej prowadzącej do powstawania cennego humusu.

Jakie produkty można przetwarzać z odpadów z surowców wtórnych?

Ze względu na kategorię odpady z surowców wtórnych można zagospodarować następująco:

– papier do produkcji nowych bloków notesowych,

– puszki aluminiowe do produkcji ram rowerowych,

– plastikowe butelki do produkcji polarów poliestrowych,

– szkło do produkcji nowych butelek lub słoików.

Czy sortowanie odpadów jest trudne?

Segregacja nie jest trudna. Wystarczy umieścić kontenery na różne rodzaje odpadów w odpowiednich miejscach (np. pojemnik na szkło blisko kuchni) oraz wykorzystywać worki czy kosze separacyjne celem oddzielenia poszczególnych wartościowych frakcji od resztek.

Czym grozi niesortowanie śmieci?

Niesortowane śmieci prowadzą do zanieczyszczenia otoczenia naturalnego i wzrostu kosztów utylizacji złej jakości mieszanki różnorodnych substancji chemicznych – plastiku, metalu czy resztek żywności. Zgodnie z art. 75 § 1 „Kodeksu wykroczeń”: „kto bez zachowania należytej ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania takich przedmiotów lub wylewania się płynów, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany”.

Ile razy w miesiącu są odbierane śmieci?

Liczba wystawianych worków i częstotliwość ich odbioru to informacja przekazana przez lokalne zakłady usług komunalnych działające w gminie. Zazwyczaj odpady z różnych frakcji zbierane są raz w miesiącu.

Wywóz śmieci a kontener na odpady – kiedy warto go zamówić?

Nie wszystkie odpady, które wytwarzamy, możemy oddać w ramach cyklicznych zbiórek śmieci. W przypadku gruzu, starych mebli, odpadów poremontowych albo dużych ilości odpadów zielonych warto skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się ich wywozem. Podstawienie i odbiór kontenera na nieczystości oferuje firma Redskip.

W zależności od wybranej opcji możesz skorzystać z krótko- albo długoterminowego wynajmu kontenera. Najszybszym z dostępnych wariantów jest model ekspres, w którym kontener zostaje podstawiony tego samego, w którym klient zamówił go przez telefon. Uwaga! Ze względu na obsługę bieżących zleceń taka opcja nie zawsze jest dostępna.