Jak nie popełniać błędów w segregowaniu odpadów?

Jednym z podstawowych sposobów, w jaki każdy z nas może przyczynić się do ochrony planety, jest segregacja odpadów. Jednakże, mimo że wiedza na temat ekologii jest coraz powszechniejsza, wiele osób nadal źle przypisuje odpady do oznaczeń pojemników.

Segregacja odpadów: najczęstsze błędy, które uniemożliwiają recykling

Segregacja odpadów to nie tylko obowiązek prawny, ale przede wszystkim działanie proekologiczne. Poprzez odpowiednie sortowanie śmieci, możemy przyczynić się do zminimalizowania negatywnego wpływu na naszą planetę. Niestety, wielu z nas popełnia błędy, które nie tylko utrudniają proces recyklingu, ale w niektórych przypadkach wręcz go uniemożliwiają.

Błędy w segregowaniu odpadów

Oto lista najczęstszych błędów, które uniemożliwiają recykling:

  • Ziemia w pojemniku na odpady typu „bio”

Ziemia powinna trafić do kosza na odpady zmieszane. Do pojemnika na odpady bio, oprócz ziemi, nie powinny trafiać m.in. resztki mięsa, tłuszcze zwierzęce, odchody zwierząt i kamienie.

  • Wyrzucanie ręcznika papierowego lub chusteczek do pojemnika na papier

Zanieczyszczone ręcznik papierowy, chusteczki lub serwetki należy wyrzucić do kosza na odpady zmieszane, a nie do pojemnika na papier.

  • Wyrzucanie paragonów do pojemnika na papier

Paragon ze sklepu powinniśmy wyrzucić do kosza na odpady zmieszane.

  • Wyrzucanie słoików do odpadów zmieszanych

Słoik należy wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na szkło. Słoika nie trzeba myć, wystarczy go opróżnić.

  • Wyrzucanie zużytych żarówek do pojemnika na szkło

Zużytych żarówek nie wolno wyrzucać do kosza na odpady zmieszane ani do pojemnika na szkło, ponieważ te produkty zawierają szkodliwe substancje chemiczne. Żarówki po  eksploatacji należy oddać do centrum recyklingu / punktu zbiórki elektrośmieci.

Jak uniknąć najczęstszych błędów w segregowaniu odpadów?

Segregacja odpadów jest jednym z najważniejszych działań, jakie możemy podjąć w celu ochrony środowiska. Jednak, aby była skuteczna, musi być przeprowadzana poprawnie.

  • Znajdź informacje o segregacji odpadów w swoim mieście

Każde miasto może mieć nieco inne zasady segregacji odpadów. Dlatego, aby uniknąć błędów, warto sprawdzić, jakie są zasady w Twoim miejscu zamieszkania. Informacje na ten temat powinny być dostępne na stronie internetowej urzędu miasta / gminy lub w materiałach informacyjnych, które są rozdawane mieszkańcom.

  • Zapoznaj się z listą akceptowanych materiałów

Zanim zaczniesz segregować odpady, warto zapoznać się z listą materiałów, które są akceptowane w Twoim pojemniku. Najczęściej można znaleźć taką listę na stronie internetowej miasta lub na pojemniku.

Zapytaj, zanim wyrzucisz

Jeśli dalej masz wątpliwości co do prawidłowej segregacji, skontaktuj się z miejscowym zakładem gospodarki komunalnej lub urzędem miasta / gminy i porozmawiaj z urzędnikiem odpowiedzialnym za sprawy środowiskowe.

Dlaczego źle segregowane odpady szkodzą środowisku?

Poprawne segregowanie odpadów to nie tylko kwestia przestrzegania prawa, ale przede wszystkim dbałości o środowisko. Odpady, które są źle segregowane, mogą powodować poważne szkody dla naszej planety.

  • Problem ze składowiskami odpadów

Odpady, które nie są segregowane poprawnie, trafiają na składowiska odpadów. Składowiska te zajmują ogromne powierzchnie i emitują do atmosfery szkodliwe gazy, takie jak metan. Metan jest jednym z głównych gazów powodujących efekt cieplarniany.

  • Problem z recyklingiem

Odpady, które są źle segregowane, mogą uniemożliwiać proces recyklingu. Na przykład, jeśli do pojemnika na szkło wrzucimy plastikową butelkę po oleju, zawartość butelki zanieczyści szkło i uniemożliwi jego efektywne przetworzenie.

Masz problem z zagospodarowaniem odpadów? Skorzystaj z Redskip

Oferujemy wywóz:

gruzu,

papy,

– starych mebli,

materiałów izolacyjnych,

ziemi,

odpadów budowlanych,

– odpadów zielonych,

– innych nieczystości – po indywidualnym kontakcie.