Co to jest PSZOK? Co przyjmuje PSZOK?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co zrobić ze starymi bateriami, zużytymi żarówkami czy innymi odpadami, których nie wolno wyrzucić do tradycyjnych koszy na śmieci? Odpowiedzią na te pytania jest PSZOK, czyli punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. PSZOK to miejsce, gdzie możemy oddać wiele rodzajów odpadów, które wymagają specjalnego traktowania.

PSZOK – czym jest i jakie ma znaczenie dla środowiska?

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, to kluczowy element w strategii zarządzania odpadami w naszych miastach i gminach. Ta instytucja, choć często niedoceniana, odgrywa ważną rolę w gospodarce odpadami. Do PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie objętym systemem zbiórki, w ramach którego działa punkt.

Korzystanie z PSZOK-u to przywilej i przede wszystkim sposobność do aktywnego działania na rzecz ochrony środowiska. Dzięki temu możemy przyczynić się do zmniejszenia liczby dzikich wysypisk i w rezultacie ograniczenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery i gleby. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie przyjmują odpadów, których rodzaj lub ilość wskazują, że nieczystości najprawdopodobniej powstały w wyniku działalności gospodarczej.

PSZOK: co oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?

Oto główne kategorie odpadów, które możemy przekazać do PSZOK:

 • Odpady elektryczne i elektroniczne (WEEE): do tej kategorii należy wszelki zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – od małych urządzeń jak telefony komórkowe czy suszarki do włosów, po większe – jak lodówki albo telewizory.
 • Odpady niebezpieczne i opakowania nimi zanieczyszczone: obejmują różne chemikalia domowe, farby, rozpuszczalniki, pestycydy, oleje silnikowe, baterie i akumulatory.
 • Odpady wielkogabarytowe: do tej kategorii zaliczamy wszelkie meble, dywany, materace i inne duże przedmioty, które nie mieszczą się w tradycyjnych pojemnikach na odpady.
 • Odpady zielone: do tej grupy należą odpady ogrodowe, jak gałęzie, liście, trawa i inne rośliny.
 • Zużyte opony: PSZOK przyjmuje stare opony samochodowe, motocyklowe i rowerowe, które są potem recyklingowane lub utylizowane.
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe: PSZOK-i przyjmują niewielkie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, w tym gruz.

Uściślając, PSZOK musi zagwarantować odbiór takich odpadów jak:

 • przeterminowane leki,
 • opakowania z papieru i tektury,
 • odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych,
 • odczynniki fotograficzne,
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe,
 • oleje spożywcze i silnikowe (przeterminowane, zużyte),
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek zawierające substancje niebezpieczne,
 • środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne,
 • świetlówki, świetlówki energooszczędne,
 • detergenty,
 • małe i duże urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 • drewno, deski itp.,
 • termometry rtęciowe,
 • kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,
 • farby, farby drukarskie, tusze, tonery do drukarek,
 • kleje, lepiszcze i żywice,
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe,
 • beton oraz gruz betonowy,
 • szkło opakowaniowe,
 • opakowania z tekstyliów,
 • tekstylia,
 • odpady tworzyw sztucznych, np. wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.,
 • odpady metali, np. ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.

Szczegółowe zasady dotyczące przyjmowania poszczególnych rodzajów odpadów przez PSZOK przed wywiezieniem nieczystości należy sprawdzić bezpośrednio u lokalnego operatora.

PSZOK – czego nie można oddać do PSZOK-u?

Chociaż z pozoru może wydawać się, że punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmują wszystkie rodzaje odpadów, nic bardziej mylnego. Przewidziano pewne ograniczenia, które wynikają z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa i skutecznej utylizacji odpadów. Dlatego PSZOK-i nie przyjmują:

 • materiałów zawierających azbest,
 • papy i styropianu budowlanego,
 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych,
 • materiałów wybuchowych, takich jak fajerwerki,
 • odpadów w opakowaniach uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek).

Zasady przyjmowania odpadów przez PSZOK: co powinniśmy wiedzieć?

Czy istnieją specjalne wytyczne co do tego, w jakim stanie odpady muszą zostać dostarczone do PSZOK-u? Raczej nie, choć jako dobry zwyczaj widziane jest stosowanie się do poniższych zasad.

 • Odpady elektryczne i elektroniczne: powinny być czyste i suche, odłączone od prądu.
 • Odpady niebezpieczne: farby, pestycydy, baterie i akumulatory powinniśmy w miarę możliwości oddawać w oryginalnym opakowaniu, z jasno oznaczonymi etykietami.
 • Odpady wielkogabarytowe: powinny być czyste i suche. Czasami PSZOK wymaga  demontażu niektórych elementów.
 • Odpady zielone: nie powinny być zanieczyszczone innym rodzajem odpadów.
 • Zużyte opony: powinny być czyste i suche. PSZOK-i mogą ograniczać ilość opon, które można oddać jednorazowo.

Co do zasady personel PSZOK-u nie pomaga w wyładunku odpadów z pojazdu, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych. Wskazuje, gdzie je zanieść; ewentualnie pokazuje, w którym kontenerze powinny zostać umieszczone. Odpady zostaną przyjęte po pozytywnej weryfikacji ich składu, zabezpieczenia i zgodności z listą odpadów kwalifikujących się do oddania w PSZOK-u.

Dostarczone odpady zostaną przyjęte do PSZOK-u nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie danej gminy.

Gdzie są dostępne PSZOK-i i jakie limity obowiązują w PSZOK-ach?

Zorganizowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest obowiązkiem każdej gminy, zgodnie z Ustawą z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zazwyczaj PSZOK-i mieszczą się na terenach przemysłowych lub komunalnych, często w pobliżu miejsc przetwarzania odpadów. Aby znaleźć najbliższy PSZOK, najlepiej skorzystać z wyszukiwarki internetowej, wpisując „PSZOK” wraz z nazwą swojego miasta (gminy). W celu uzyskania informacji o lokalizacji najbliższego punktu można też skontaktować się z magistratem.

Jeśli chodzi o limity ilościowe odpadów przyjmowanych w PSZOK, to mogą one znacznie różnić się w zależności od miejscowych regulacji i polityki danego punktu. PSZOK-i co do zasady ograniczają ilość odpadów, które można oddać jednorazowo – szczególnie w przypadku odpadów niebezpiecznych, opon albo odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Wynajmij kontener z Redskip

Jeśli nie masz czasu i ochoty na własną rękę organizować transportu odpadów do PSZOK-u, skorzystaj z usług Redskip. Firma oferuje wywóz gruzu, papy, odpadów zielonych, starych mebli, ziemi i innych nieczystości. Sprawnie, szybko i wygodnie.