6 prostych zasad wynajmu, które ułatwią nam współpracę.

1. Jedną z najważniejszych zasad, o których trzeba pamiętać jest to, aby nie przeładować kontenera. Załadowane odpady mogą wystawać do 10 cm ponad burty boczne. W przypadku gdy kontener będzie przeładowany obowiązuje dopłata, której wysokość ustala kierowca na miejscu. Jeśli kontener będzie przeładowany wagowo (nie będzie go można załadować na samochód), osoba zamawiająca będzie zobowiązana do rozładowania kontenera. Standardowa ładowność kontenera to 4 tony. Pomimo, że niektóre kontenery są bardzo duże to ich ładowność wciąż jest taka sama.

2. Do kontenera wrzucany tylko te odpady, na które został zamówiony. Nie możemy wrzucać wszystkiego co mamy pod ręką. Jest tak przede wszystkich z dwóch powodów. Po pierwsze różne odpady wymagają różnych nakładów finansowych, żeby je zutylizować – niektóre są tańsze, a inne droższe. Po drugie, niektóre odpady po prostu nie mogą znaleźć się w kontenerze z tego względu, że nie możemy ich odbierać. Są to głównie: odpady niebezpieczne (farby, oleje, rozpuszczalniki), odpady chemiczne, odpady medyczne, monitory, telewizory, lodówki, odpady płynne, baterie, odpady zawierające gaz lub paliwo. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości to proszę skontaktuj się z nami.

3. Zabronione jest:

  • rozpalanie w kontenerze ognia,
  • wlewanie do kontenera płynnego betonu i innych podobnych substancji,
  • zrzucanie do kontenera ciężkich rzeczy/odpadów z wysokości (bo mogą uszkodzić kontener).

4. Za uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa ruchu odpowiedzialna jest osoba zamawiająca kontener. Jest ono wymagane, gdy kontener będzie stawiany na terenie należącym do miasta, gminy, państwa bądź innej jednostki administracyjnej (w skrócie na terenie publicznym). Pomimo tego, że jest to pozwolenie na zajęcie pasa ruchu, dotyczy ono również chodników czy terenów zielonych. Generalnie osoba zamawiająca kontener jest zobowiązana do zapewnienia i zorganizowania miejsca, w którym ma być on postawiony.

5. Kierowca ustawi kontener tak aby dostęp do niego był dla Ciebie wygodny (w zależności od możliwości manewrowania samochodem) i nie powinien on być przez Ciebie, ani przez nikogo innego przesuwany bądź przenoszony ponieważ może to uniemożliwić jego odbiór i uszkodzić kontener.

6. Kontener jest wynajmowany na określony czas. Standardowy czas postoju kontenera wynosi do 4-5 dni roboczych w zależności od lokalizacji.