736 286 286

Numer tylko do zapytań/zamówień w formie SMS.

Jeśli chcesz poznać cenę lub zamówić kontener podaj niezbędne informacje do zapytania:

1. zapytanie/zamówienie/wymiana (w zależności od tego czego potrzebujesz),

2. miasto/lokalizacja (pełny adres w przypadku zamówienia lub wymiany)

3. rozmiar kontenera
typ odpadów

4. nr kontaktowy – jeśli inny niż ten z którego wysyłana jest wiadomość

5. orientacyjny termin dostarczenia kontenera – potwierdzimy w informacji zwrotnej.


Podaj dodatkowe informacje, które uważasz, że mogą się przydać.


Odpowiedź dostaniesz w przeciągu 15-30 minut.

Jakie odpady odbieramy

Czysty gruz

To odpad cegły, betonu i ceramiki bez jakichkolwiek innych śmieci. Odpady zawierające gips jak np. płyty karton gips nie klasyfikują się jako czysty gruz.

Ziemia/piach

Ziemia, gleba, piach, kamienie - czyli odpady powstałe podczas wykopów.

Gabaryty

Czyli głównie meble i inne elementy o sporych rozmiarach. Ten typ odpadu często występuje przy opróżnianiach mieszkań, domów, piwnic itp.

Papa, eternit

Odpady te nie mogą być wrzucane do kontenera bez uprzedniej informacji. Ich utylizacja jest dużo bardziej uciążliwa niż utylizacji standardowych odpadów z budowy, stąd jest też inna cena za odbiór tych odpadów.

Materiały izolacyjne

Najczęściej są to styropian i wełna mineralna. W kilku lokalizacjach na ten typ odpadu jest inna cena niż na odpady zmieszane z budowy.

Odpady budowlane/remontowe

Wszelkiego rodzaju śmieci, które powstają podczas remontu czy budowy, np: drzwi, futryny, okna, tapety, elementy drewniane, plastik, metal, karton gips, folie, kartony, butelki. Mogą być zmieszane z gruzem.

Szkło

Wszelkiego rodzaju butelki szklane, ale również szyby (np. szklarniane).

Odpady zielone

Odpady z parków, ogrodów. Najczęściej do odpadów zielonych klasyfikujemy gałęzie, drzewka, trawę, krzewy, liście, kwiaty itp.

Inne nie wymienione odpady

Jeśli nie masz pewności jaki masz typ odpadu, albo czy to co masz możemy odebrać, to proszę skontaktuj się z nami.

Czego nie można wrzucać do kontenerów:

papy, eternity (azbestu) – bez wcześniejszej informacji, resztek jedzenia (również słoików czy puszek z żywnością), telewizorów, monitorów, świetlówek, drukarek, lodówek, baterii, akumulatorów, opon, odpadów medycznych (również lekarstw), odpadów zwierzęcych.

 

WYŚLIJ NIEZOBOWIĄZUJĄCE ZAPYTANIE O OFERTĘ

lub zadzwoń na naszą infolinię 736 288 288 lub 736 287 287.

* pola wymagane